restaurant on twitter
Bar: 0141 357 5825, Box Office 0141 357 4000 // info@cottiers.com
Italy tours 2015

Aisling Meadhan Oidhche Smahraidh/Midsummer Nights Dream

Performance Date: 14 Oct 2017 - 7:30 pm - 8:30 pm

Tickets £10 Adults/£8 Concessions

(ticket price incl. £1.50 ticket admin fee which will display at the checkout) (fee applicable to all tickets, including tickets bought on the day)

Double Bill tickets £15   
See both Aisling Meadhan Oidhche Smahraidh/Midsummer Nights Dream and Togail Nàiseanta/Building a Nation on the same night for £15 (inc. ticket admin fee). 

Double bill tickets available for evenings only.

To book double bill tickets, please use this link http://sa1.seatadvisor.com/sabo/servlets/SeasonSearch?presenter=TLFOURACRES&season=GL2&pkg=GL2Pack

[English Below] ’S e oidhche meadhan an t-samhraidh
a th’ ann, agus gun teagamh tha sgeul ri innse. Eadar am blàr a tha a’ dol eadar Rìgh is Banrigh nan sìdhichean, na leannain air chall sa choille and na cleasaichean gun dreuchd a tha a’ ruith thairis air an dealbh-chluich fhèin, tha amadanachd gu leòr ri faighinn san sgeul ainmeil èibhinn seo le Shakespeare air a chur dhan Ghàidhlig.

Far comhair riochdaichear draoidheachd, mì-mhodh, cleasan is gaol le cuideachadh o sheann bhròig, pocan plastaig agus breige! Cuir an cois sin giùlan iongantach is comasach Dhaibhidh Walker san dealbh, is chan eil a leithid ri fhaighinn ann an dràma Ghàidhlig. Tha an dealbh-chluich seo ga cur air adhart leis an sgioba a fhuair moladh o sgrùdairean airson MacBheatha air àrd-ùrlar Fèis Dhùn Èideann, agus tha measgachadh innte de chainnt bheairteach bhàrdail Shakespeare is de sgrìobhadh eagnaidh on là an diugh a bheir fìor lasgan air luchd-èisteachd.

It’s midsummer night and there’s definitely a tale to tell. What with the war between the King and Queen of the fairies, the lovers lost in the woods and the amateur actors rehearsing their play – there is some buffoonery to be had in this famously funny Shakespeare tale in Gaelic.

We are treated to a performance of magic, mischief, trickery and love with the help of an old boot, plastic bag and brick! Combine that with the wonderful ad hoc performance talents of Daibhidh Walker and this show is a unique experience in Gaelic theatre. Coming from the critically acclaimed team who brought MacBheatha to the Edinburgh Festival stage, this play mixes the rich poetic language of Shakespeare with some perfectly scripted contemporary belly laughs.

Tickets sold as General Admission (you will not be allocated a specific seat in the auditorium)

Other Performances
No similar performances found.

Location
Websters Theatre

This production has now finished.


Cottiers is supported by:
with support from the national lottery heritage fund   with support from the pilgrim trust with support from historic scotland   with support from the glasgow city heritage trust   with support from the architectural heritage fund   with support from the charity bank

© 2018 Cottiers | Web Design Glasgow